Articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

  • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
  • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
  • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
  • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Let op!

Het schooljaar 2018/2019, waarin wij voor het eerst rekenen vanaf de eerste schooldag, vallen er meer vakantieweken binnen dit jaar. Dit schooljaar loopt van 1 augustus 2018 tot en met 30 augustus 2019. Dit schooljaar heeft dus 16 vakantieweken, waarvan 11 in het contract zitten en 5 niet.

Je hebt als ouder dus 11 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 

Mijn kind komt 1 dag per week 11 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 22 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 33 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 44 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 55 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen extra dagen bij:

  1. Gewone schooldag
  2. Bijzondere dag, zoals een studiedag of extra korte schooldag tot 10.30 uur
  3. Vakantiedag

Beleid afmelden van dagen, ruilen van dagen en aanvragen van extra dagen