articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

  • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
  • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
  • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
  • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar. Je hebt als ouder dus 8 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 
Mijn kind komt 1 dag per week 8 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 16 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 24 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 32 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 40 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen.

  1. Wijzigen van de bezetting van je kind tijdens een gewone schooldag? Dit kan. Regel dit uiterlijk tot 12 uur de dag voordat je de wijziging wilt inzetten.
  2. Aanmelden voor een bijzondere dag of vakantiedag? Doe dit op de uiterste datum die in het overzicht hieronder achter de dag of de vakantie staat waar het om gaat. We vragen je ook om je kind af te melden als het niet komt op een van de dagen in onderstaande tabel. Meld je je kind niet af of aan, dan gaan we er vanuit dat je kind niet komt. Wij melden dan je kind af. In het geval van een vakantiedag, kun je een dag die jezelf niet tijdig hebt afgemeld, niet meer inzetten voor een extra dag elders in het schooljaar.
  3. Vakantiedag op een later moment inzetten? Meld je kind tijdig af - zie hiervoor de tabel hieronder. Je kunt de afgemelde dag dan op een later moment zelf weer inzetten met vermelding van de datum van afgemelde vakantiedag.
  4. Zie voor ons gehele beleid deze link:

Beleid afmelden, ruilen, extra dag, vakantie en bijzondere dagen

De tabel met uiterste data sturen wij ook mee met onze nieuwsbrieven om ouders te herinneren aan het af- en aanmelden.

Tabel deadlines af- en aanmelden