articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welke juf/meester in welk huis

Algemeen

De beroepskrachtkindratio bij Het Grote Huis hangt af van de leeftijd van het kind. Wij hanteren drie leeftijdsgroepen:

  • Bij een groep jonge kinderen (4-6 jaar) mag er een medewerker op een groep van 10 kinderen.
  • Bij een groep oudere kinderen (7-12 jaar) mag er een medewerker op een groep van 12 kinderen.
  • Bij een gemengde groep kinderen (4-13 jaar) mag er een medewerker op een groep van 11 kinderen.

Wij hanteren een basisgroepsgrootte 20 kinderen met daarbij 2 pedagogisch medewerkers. Dit noemen wij een huis. Het Grote Huis heeft vaste medewerkers  per huis (stamgroep). Daarnaast werken wij soms met pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij staan altijd als tweede  op de groep, naast een gediplomeerde medewerker. Soms kan de groepsgrootte groter zijn dan 20 kinderen, maar niet meer dan het aantal kinderen dat door 2 medewerkers opgevangen mag worden. De maximale grootte hangt dan af van de leeftijd van de kinderen.

Hieronder volgt het basisrooster per huis per dag. Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen pedagogsich medewerkers passen wij dit schema aan.

Het Boshuis

maandag Zibah hele middag, Esther hele middag, Josine late middag
dinsdag Zibah hele middag, Esther late middag, Josine late middag
woensdag     
donderdag Zibah hele middag, Esther late middag, Josine late middag
vrijdag Esther late middag, Josine late middag

Het Duinhuis

maandag Marijke hele middag, Andrea late middag
dinsdag Marijke hele middag, Kayleigh hele middag
woensdag Kayleigh hele middag
donderdag Kayleigh hele middag, Andrea hele middag
vrijdag Kayleigh hele middag 

Het Strandhuis

maandag Glenn vroege middag, Lisa late middag
dinsdag Zuzana hele middag, Lisa late middag
woensdag Zuzana hele middag
donderdag Zuzana hele middag, Lisa late middag
vrijdag Glenn vroege middag, Lisa late middag

De Boomhut

maandag     Mattijn late middag, Dymphna late middag
dinsdag Mattijn late middag, Dymphna late middag
woensdag  
donderdag Mattijn late middag, Dymphna late middag
vrijdag Mattijn late middag

Het Struinhuis

dinsdag Gaby late middag, Glenn late middag  
donderdag Gaby late middag, Glenn late middag  

Het Veldhuis

dinsdag Jolanda late middag            

Het Kleine Huis in het Bos

dinsdag Marieke late middag, Lana late middag
donderdag Marieke late middag, Lana late middag

Soms opvang in een ander huis

Het Grote Huis werkt met vaste medewerkers en vaste groepen. Dit zorgt voor helderheid en rust bij de kinderen. Ook werken wij met vaste invallers. Tijdens de opvang hanteren wij op bepaalde momenten opendeurenbeleid zodat kinderen ook bij andere groepen kunnen gaan spelen. Soms eten zij ook wel eens mee in een andere groep dan hun stamgroep.

Er zijn echter dagen dat het uitgangspunt vaste medewerkers en vaste groepen een meer flexibele vorm heeft. Dit is op de woensdag en vrijdag tijdens schoolweken en op vakantiedagen en bijzondere dagen, wanneer er minder kinderen zijn en de groepen meer wisselen. Onze uitgangspunten staan vermeld in het onderstaande document. Hiervoor geven ouders toestemming bij het welkomsgesprek of bij een incindentele wijziging.

Opvang buiten vaste stamgroep