articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

De Huizen

Voor kinderen is het fijn om hun eigen juf goed te kennen en ook te merken dat de juf jou goed kent. Daarom heeft elke groep een vaste juf op een vaste dag. 

Binnen Het Grote Huis zijn de verschillende lokalen kleine huizen waarin we elk kind dat bij ons komt, een eigen thuis kunnen bieden. We zijn ons er van bewust dat kinderen van vier andere behoeften hebben dan kinderen van twaalf. Om daar goed rekening mee te kunnen houden delen we de groepen naar leeftijd in.

Het Boshuis, Het Duinhuis en Het Strandhuis en Het Kleine Huis in het Bos

Voor kleuters, 1ste en 2de klassers (4-7 jaar)

Het Boshuis, Het Duinhuis en het Strandhuis zijn onze binnengroepen. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat het mogelijk is om een rustige plek op te zoeken, maar ook drukker spel kan een plaats krijgen. Buiten de maaltijden om is het mogelijk voor de kinderen om vriendjes en vriendinnetjes op te zoeken in een andere ruimte, de gang of het plein buiten.

Het Kleine Huis in het Bos is de plek waar de kinderen buiten zijn. Zij kunnen daar van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

De Boomhut en Het Struinhuis en Het Veldhuis

Voor de oudste kinderen, derde tot en met zesde klas (8-12 jaar)

Voor de grotere kinderen hebben we een eigen lokaal, De Boomhut. Het is belangrijk om een eigen plek te hebben om bijvoorbeeld rustig huiswerk te kunnen maken. Ook kunnen zij buiten de maaltijden om broertjes en zusjes buiten de eigen groep opzoeken en spelen op het grote plein voor de school.

Het Struinhuis en het Veldhuis zijn buitengroepen op dinsdag en donderdag. De dagen dat zij naar deze groepen gaan zijn ze buiten en kunnen van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

Het Kunsthuis

Voor kinderen vanuit alle groepen. Kleuters tot en met zesde klas (4-12 jaar)

In het Kunsthuis wordt op de woensdagmiddag voor kinderen van 4 tot en met 12 een prachtige kunstzinnige middag georganiseerd. Na het Kunsthuis kan een kind eventueel weer terugstromen naar zijn vaste groep.

Groepsgrootte

Een groep zal nooit groter zijn dan wat past in de verhouding beroepskrachtkindratio. De maximale groepsgrootte met één medewerker is daarmee 10 tot 12 kinderen, met twee medewerkers is deze 20 tot 24 kinderen – afhankelijk van de leeftijdsopbouw. Het totaal van het aantal kinderen binnen Het Grote Huis zal nooit groter dan 120 kinderen per dag.

Daarbij zien we een jaarlijkse cyclus binnen de groepsgrootte waarbij de groepen met de jongste kinderen in de loop van het jaar groter worden, doordat er nieuwe kleuters instromen en de groepen met de oudste kinderen juist kleiner worden doordat zij uitstromen omdat zij stoppen met de BSO.

We streven ernaar om in een groep met twee pedagogisch medewerkers niet meer dan 16 kinderen te plaatsen. Mocht er een aanvraag zijn voor meer kinderen, dan wordt dit besproken met de pedagogisch medewerkers en kijken we naar de groepsdynamiek.