articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Openingstijden en jaarplanner

Richttijden voor halen en brengen

Vroege middag 12:30 tot 15:15
Late middag 14:45 tot 18:15
Hele middag 12:30 tot 18:15
Vakantiedagen, margedagen en studiedagen 08:15 tot 18:15

Maandag tot en met vrijdag tijdens schooldagen. Op woensdag verzorgen wij alleen een hele middag. Wij sluiten af om 18.30 uur. We zijn op studiedagen en vakantiedagen open vanaf 08:00 uur.

Bijzondere dagen 2022/2023 HetGrote Huis gesloten

Tweede deel kerstvakantie ma 26-12 tot en met vr 30-12
Tweede paasdag ma 10-04
Koningsdag do 27-04
Hemelvaartsdag do  18-05
Tweede pinksterdag ma 29-05

Studiedagen en bijzonderde dagen 2022/2023 Het Grote Huis open

Eerste schooldag ma 22-08 gewone schooltijden
Prinsjesdag di 20-09 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag do 22-09 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Studiedag ma 03-10 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag ma 31-10 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag wo 30-11 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Sinterklaasviering ma 05-12 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Kerstviering vr 23-12 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Studiedag ma 23-01 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Studiedag vr 24-02 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag do 06-04 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Goede Vrijdag vr 07-04 alle kinderen hele dag vrij
Dag na hemelvaart vr 19-05 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag wo 21-06 alle kinderen 12.30 vrij
Laatste schooldag do 06-07 jongste kleuters hele dag vrij &
    oudste kleuters en klas 1 t/m 6 om 12.30 vrij
Laatste schooldag vr  07-07 alle kleuters hele dag vrij &
    klas 1 t/m 6 om 12.30 vrij?

Vakanties 2022/2023 Het Grote Huis open

Herfst                   24-10 tot en met 28-10
Kerst 02-01 tot en met 06-01
Voorjaar 27-02 tot en met 03-03
Mei 24-04 tot en met 05-05
  (27-04 gesloten)
Zomer 10-07-2023 tot en met 18-08-2023

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

 • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
 • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
 • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
 • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar. Je hebt als ouder dus 8 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 
Mijn kind komt 1 dag per week 8 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 16 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 24 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 32 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 40 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen.

 1. Wijzigen van de bezetting van je kind tijdens een gewone schooldag? Dit kan. Regel dit uiterlijk tot 12 uur de dag voordat je de wijziging wilt inzetten.
 2. Aanmelden voor een bijzondere dag of vakantiedag? Doe dit uiterlijk tot 1 week voor de dag of de vakantie waar het overgaat. Meld je je kind niet aan, dan gaan we er vanuit dat je kind niet komt. En melden wij je kind af.
 3. Vakantiedag op een later moment inzetten? Meld je kind af. Doe dit uiterlijk tot 1 week voor de betreffende vakantie. Je kunt de afgemelde dag dan op een later moment zelf weer inzetten met vermelding van de datum van afgemelde vakantiedag.

Beleid afmelden, ruilen, extra dag, vakantie en bijzondere dagen

Tarieven

2023

Dagdeel Tijdspad uren uurprijs maanduren maandprijs
Vroege middag 12.30-15.15 2,75 uur € 9,24 16,17 € 149,35
Late middag 14.45-18.30 3,75 uur € 8,73 19,50 € 170,26
Hele middag 12.30-18.30 6,00 uur € 8,73 27,00 € 235,75
Extra vroege middag     € 9,86    
Extra late middag     € 9,67    
Extra hele middag     € 9,67    
Extra dag     € 9,67    

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie lees ook:

2023 Tarievenblad Het Grote Huis

Het Grote Huis streeft er naar dat alle kinderen bij ons kunnen komen. Mocht ons uurtarief daarin een belemmering zijn, dan willen we je vragen contact met ons op te nemen en samen te onderzoeken of er een passende oplossing voor jouw situatie mogelijk is.

Praktische informatie

Pedagogiek

In ons  pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan bevat veel bijlagen. Deze zijn in te zien bij Het Grote Huis of stuur ons hierover een mail met je vraag.

Pedagogisch beleidsplan

Kinderen hebben een plek in een vaste groep met een aantal vaste juffen. Soms is dit niet zo. Dit hebben we expliciet beschreven. Ouders geven hier toestemming voor bij het kennismakingsgesprek.

Opvang buiten vaste stamgroep

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilig en Gezonde omgeving

Wanneer u wilt dat wij u kinderen medicijnen toedienen, dient u ons hiervoor toestemming te geven. 

Toestemmingsformulier gebruik medicijnen 

Voldoen aan de eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

Corona

Onze visie dat we kinderen een fijne, huiselijke en gezondmakende omgeving willen bieden en dat kinderen naar hartenlust en zonder reserve met elkaar kunnen spelen, leren en leven, leidt voor ons tot de volgende keuzes:

Het brengen van de kinderen

 • De kinderen die vanuit school komen, worden tot aan de buitendeur gebracht.
 • De kleuters worden door de leerkracht naar het Grote Huis gebracht.
 • De 1e tot en met 6e klassers worden door de leerkracht naar het Grote Huis gebracht of komen zelf.

Het halen van de kinderen

Bij mooi weer worden de kinderen buiten opgehaald.

Slecht weer

Bij slecht weer worden de kinderen naar de buitendeur gebracht. Ouders zwaaien voor het raam of bellen/appen naar de telefoon van het huis van het kind om te laten weten dat ze er zijn. Het kind wordt dan naar de deur gebracht door een medewerker van het huis. De grotere kinderen komen zelf naar buiten.

De telefoonnummers van de verschillende huizen

Naam

Medewerkers

Telefoonnummer

Boshuis

Zibah, Esther, Kayleigh

06 41 33 16 17

Duinhuis

Andrea, Mattijn, Margje

06 41 33 16 60

Strandhuis

Mirjam, Zuzana, Sandrina

06 41 33 16 73

Boomhut

Lisa, Kayleigh, Glenn

06 41 33 16 76

Struinhuis

Glenn, Gaby

06 43 03 23 32

Huisje in het Bos

Susanne, Sandrina

06 28 75 93 46

Wanneer mag een kind komen?

Als je kind gezond is en ook naar school kan, is het welkom bij de BSO. Als het kind tijdens de middag ziek wordt dan bellen wij de ouders om het kind te komen halen. 

Betalingen tijdens de lock down

We vragen alle ouders de factuur aan ons te betalen. Ouders houden recht op kinderopvangtoeslag in de periode dat wij gesloten zijn. Ook zorgt het Rijk via de SVB voor een compensatie van de kosten tot aan het maximaal fiscaal uurtarief.
Wanneer het niet mogelijk is de hele factuur te betalen, dan verzoeken wij je minimaal de kinderopvangtoeslag aan ons over te maken. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met facturen@bsohetgrotehuis.nl

Tot slot

Bij het Grote Huis respecteren we de basisregels.

We horen wij graag zaken zijn die niet goed werken of die wellicht slimmer kunnen. Laat het ons alsjeblieft weten via administratie@bsohetgrotehuis.nl. Wij kijken regelmatig wat goed werkt en of richtlijnen veranderen. Dit laten we jullie dan via een nieuwsbrief weten.

 

Landelijk Registratienummer LRK

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u een landelijk registratienummer kinderopvang nodig. Voor Het Grote Huis is dat:

LRK-nummer BSO: 223170963

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen De Vrije Speelklas en Het Grote Huis. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 3 a 4 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leerkracht van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email.

Voor Het Grote Huis: We zijn op zoek naar een ouder. Heb je zin of wil je meer info over wat de oudercommissie doet? Stuur een mail aan judithvanel@de-sprank.nl

Voor de Vrije Speelklas: lotrietbergen@gmail.com

Foto Lieselotte

Ik ben Lieselotte Wasser-Rietbergen, moeder van 3 mooie meisjes waarvan Philipa bij Edwige en Andrea in de klas zit op maandag en woensdag. Nadat ik zelf van peuter- tot examenklas de vrijeschool heb doorlopen ben ik opgeleid tot leerkracht aan de Vrije Pedagogische Academie in Zeist. Aansluitend heb ik meerdere jaren gewerkt als peuter-, kleuter- en onderbouwjuf. Opvoeden en onderwijs ligt me na aan het hart, met als leidraad de antroposofie.

Voor de Vrije Speelklas: chantel.koo@gmail.com

 

 

 

Ik ben Chantel mamma van Louvel die in het klasje van Edwige zit. Met onze huiselijke kudde wonen wij met plezier in Den Haag en vinden het fijn om veel in de buitenlucht te zijn en houden van kunst & cultuur. Betrokkenheid en openheid versterkt de samenhorigheid dus schroom niet en deel vooral jouw mening en ideeën met me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen of meesters. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij aan om jouw klacht schriftelijk bij ons in te dienen via sprank@de-sprank.nl. Een van de vennoten neemt contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via het klachtenloket kinderopvang

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij de klachtenvrijcertificaat van de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2021

 

 

 

 

Wie zijn wij?

De Sprank is de overkoepelende organisatie waaronder Het Grote Huis en de Vrije Speelklas vallen.

Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Glenn Baijer, Melissa Baijer, Lana Buffart, Susanne Dick, Judith van El, Sandrina Janssen, Lisa Kriener, Jolanda van Leeuwen, Edwige Pottier, Mattijn Roelofs, Karin Rijpma, Maartje van Tilborg, Andrea Toth, Mirjam Verdenius, Esther Wilzing, Manon Wolfert. Een aantal van hen is ook betrokken ouder binnen de Vrije School Den Haag.

Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen binnen Het Grote Huis.

De manier waarop wij met jullie gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement.

Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@bsohetgrotehuis.nl

Privacy statement Het Grote Huis

  Algemene voorwaarden

  Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Het LRK-nummer is 223170963, vereist bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  Algemene Voorwaarden Kinderopvang