Articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

2019

Dagdeel Tijdspad uren uurprijs maanduren maandprijs
Vroege middag 12.30-15.15 2,75 uur € 8,25 16,17 € 133,36
Late middag 14.45-18.30 3,75 uur € 7,79 19,50 € 151,91
Hele middag 12.30-18.30 6,00 uur € 7,79 27,00 € 210,33
Extra dag 08.00-18.30 10,5 uur € 8,60    

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie lees ook:

Berekening maandprijs Het Grote Huis 2019

Tarievenblad Het Grote Huis 2019

 

 

Openingstijden en sluitingsdagen

Richttijden voor halen en brengen

Vroege middag 12:30 tot 15:15
Late middag 14:45 tot 18:15
Hele middag 12:30 tot 18:15
Vakantiedagen, margedagen en studiedagen 08:15 tot 18:15

Maandag tot en met vrijdag tijdens schooldagen. Op woensdag verzorgen wij alleen een hele middag. Wij sluiten af om 18.30 uur. We zijn op studiedagen en vakantiedagen open vanaf 08:00 uur.

Bijzondere dagen 2018/2019 HetGrote Huis gesloten

Eerste deel kerstvakantie 24-12-2018 tot en met 02-01-2019
Tweede paasdag 22-04-2019
Koningsdag 27-04-2019
Hemelvaart 30-05-2019
Tweede pinksterdag 10-06-2019

Studiedagen en bijzonderde dagen 2018/2019 Het Grote Huis open

Eerste schooldag 27-08-2018 inzingen diverse momenten
Prinsjesdag 18-09-2018 kinderen hele dag vrij
Michaelsdag 28-09-2018 1e en 2e klassers om 14.50 uur vrij
Studiedag kleuters 11-10-2018 kleuters hele dag vrij
Sinterklaasviering 05-12-2018 kinderen 10.30 vrij
Kerstviering 21-12-2018 kinderen 10.30 vrij
Studiedag 22-02-2019 kinderen hele dag vrij
Goede Vrijdag 19-04-2019 kinderen hele dag vrij
Studiedag 31-05-2019 kinderen hele dag vrij
Pinkstervrij 11-06-2019 kinderen hele dag vrij
Pinkstervrij 12-06-2019 kinderen hele dag vrij
Pinkstervrij 13-06-2019 kinderen hele dag vrij
Pinkstervrij 14-06-2019 kinderen hele dag vrij
Laatste schooldag 18-07-2019 jongste kleuters hele dag vrij
Laatste schooldag 19-07-2019 oudste kleuters hele dag vrij
    klas 1 t/m 6 om 10.00 vrij

Vakanties 2018/2019 Het Grote Huis open

Herfst                   22-10-2018 tot en met 26-10-2018
Kerst 02-01-2019 tot en met 04-01-2019
Voorjaar 25-02-2019 tot en met 01-03-2019
Mei 22-04-2019 tot en met 03-05-2019
  (22-04 en 27-04 gesloten)
Zomer 22-07-2019 tot en met 30-08-2019

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

 • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
 • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
 • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
 • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Let op!

Het schooljaar 2018/2019, waarin wij voor het eerst rekenen vanaf de eerste schooldag, vallen er meer vakantieweken binnen dit jaar. Dit schooljaar loopt van 1 augustus 2018 tot en met 30 augustus 2019. Dit schooljaar heeft dus 16 vakantieweken, waarvan 11 in het contract zitten en 5 niet.

Je hebt als ouder dus 11 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 

Mijn kind komt 1 dag per week 11 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 22 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 33 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 44 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 55 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen extra dagen bij:

 1. Gewone schooldag
 2. Bijzondere dag, zoals een studiedag of extra korte schooldag tot 10.30 uur
 3. Vakantiedag

Beleid afmelden van dagen, ruilen van dagen en aanvragen van extra dagen

 

Praktische informatie

Pedagogiek

In ons  pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan bevat veel bijlagen. Deze zijn in te zien bij Het Grote Huis of stuur ons hierover een mail met je vraag.

Pedagogisch beleidsplan

Kinderen hebben een plek in een vaste groep met een aanntal vaste juffen. Soms is dit niet zo. Dit hebben we expliciet beschreven. Ouders geven hier toestemming voor bij het kennismakingsgesprek.

Toestemming opvang buiten vaste stamgroepen

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Zo wordt elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilig en Gezonde omgeving

 

Wanneer u wilt dat wij u kinderen medicijnen toedienen, dient u ons hiervoor toestemming te geven. 

Toestemmingsformulier gebruik medicijnen 

Voldoen aan de eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

Voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Het LRK-nummer is 223170963, vereist bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Landelijk Registratienummer LRK

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u een landelijk registratienummer kinderopvang nodig. Voor Het Grote Huis is dat:

LRK – nummer BSO:  223170963

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing, lid van het bestuur, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij aan om jouw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Een van de vennoten neemt contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op en publiceren wij de klachtenvrijbrief van de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Klachtenjaarverslag 2018

Klachtenvrijbrief 2018

 

 

 

 

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen Het Grote Huis en De Vrije Speelklas. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 3 a 4 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leidster van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email of telefoon.

We zoeken nog versterking. Heb je zin en tijd om mee te doen, neem dan contact met ons op. Je kunt bij ons met al je vragen en opmerkingen!

Fleur en Winston (ouders met kinderen bij de Vrije Speelklas) via winstonvreden@gmail.com
&
Lisette (ouder met kinderen bij Het Grote Huis) via lisette@sansa-consult.org
Je kunt Lisette ook bereiken via 06-14 670 340

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen binnen Het Grote Huis.

De manier waarop wij met jullie gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement. 

Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@bsohetgrotehuis.nl

Privacy statement Het Grote Huis

  Wie zijn wij?

  De Sprank is de overkoepelende organisatie waaronder Het Grote Huis valt.

  Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Judith van El, Karin Rijpma, Esther Wilzing en Manon Wolfert. Zij vormen ook het vrijwillig bestuur van stichting de Vrije Speelklas en zijn betrokken ouders binnen de Vrije School Den Haag.

  Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.