articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Tarieven

2020

Dagdeel Tijdspad uren uurprijs maanduren maandprijs
Vroege middag 12.30-15.15 2,75 uur € 8,50 16,17 € 137,45
Late middag 14.45-18.30 3,75 uur € 8,02 19,50 € 156,39
Hele middag 12.30-18.30 6,00 uur € 8,02 27,00 € 216,54
Extra dag 08.00-18.30 10,5 uur € 8,69    

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie lees ook:

Berekening maandprijs Het Grote Huis 2020

Tarievenblad Het Grote Huis 2020

 

 

Openingstijden en jaarplanner

Richttijden voor halen en brengen

Vroege middag 12:30 tot 15:15
Late middag 14:45 tot 18:15
Hele middag 12:30 tot 18:15
Vakantiedagen, margedagen en studiedagen 08:15 tot 18:15

Maandag tot en met vrijdag tijdens schooldagen. Op woensdag verzorgen wij alleen een hele middag. Wij sluiten af om 18.30 uur. We zijn op studiedagen en vakantiedagen open vanaf 08:00 uur.

Bijzondere dagen 2019/2020 HetGrote Huis gesloten

Eerste deel kerstvakantie ma 23-12-2019 tot en met vr 27-12-2019
Nieuwjaarsdag wo 01-01-2020
Tweede paasdag ma 13-04-2020
Koningsdag ma 27-04-2020
Bevrijdingsdag di   05-05-2020
Hemelvaartsdag do  21-05-2020
Tweede pinksterdag ma 01-06-2020

Studiedagen en bijzonderde dagen 2019/2020 Het Grote Huis open

Eerste schooldag ma 02-09-2019 inzingen diverse momenten
Prinsjesdag di   17-09-2019 kinderen hele dag vrij
Waldorf 100 jaar vr   20-09-2019 kinderen hele dag vrij
Michaelsdag vr   28-09-2019 1e en 2e klassers om 14.50 uur vrij
Studiedag vr   04-10-2019 kinderen hele dag vrij
Studiedag vr   01-11-2019 kinderen hele dag vrij
Studiedag vr   29-11-2019 kinderen hele dag vrij
Sinterklaasviering do  05-12-2019 kinderen 10.30 vrij; tot 16 uur open
Kerstviering vr   20-12-2019 kinderen 12.30 vrij
Oudjaarsdag di  31-12-2019 tot 16 uur open
Studiedag ma 27-01-2020 kinderen hele dag vrij
Goede Vrijdag vr   10-04-2020 kinderen hele dag vrij
Studiedag vr   22-05-2020 kinderen hele dag vrij
Laatste schooldag do 17-07-2020 jongste kleuters hele dag vrij
Laatste schooldag vr  18-07-2020 alle kleuters hele dag vrij &
    klas 1 t/m 6 om 10.00 vrij

Vakanties 2019/2020 Het Grote Huis open

Herfst                   21-10-2018 tot en met 25-10-2018
Kerst (2e week) 30-12-2019 tot en met 03-01-2019
  (31-12-19 tot 16 uur open en 01-01-2020 gesloten)
Voorjaar 24-02-2020 tot en met 28-02-2020
Mei 27-04-2020 tot en met 08-05-2020
  (27-04 en 05-05 gesloten)
Zomer 20-07-2020 tot en met 28-08-2020

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

 • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
 • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
 • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
 • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar. Je hebt als ouder dus 8 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 
Mijn kind komt 1 dag per week 8 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 16 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 24 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 32 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 40 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen.

 1. Wijzigen van de bezetting van je kind tijdens een gewone schooldag? Dit kan. Regel dit uiterlijk tot 12 uur de dag voordat je de wijziging wilt inzetten.
 2. Aanmelden voor een bijzondere dag of vakantiedag? Doe dit uiterlijk tot 1 week voor de dag of de vakantie waar het overgaat. Meld je je kind niet aan, dan gaan we er vanuit dat je kind niet komt. En melden wij je kind af.
 3. Vakantiedag op een later moment inzetten? Meld je kind af. Doe dit uiterlijk tot 1 week voor de betreffende vakantie. Je kunt de afgemelde dag dan op een later moment zelf weer inzetten met vermelding van de datum van afgemelde vakantiedag.

Beleid afmelden, ruilen, extra dag, vakantie en bijzondere dagen

Praktische informatie

Pedagogiek

In ons  pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan bevat veel bijlagen. Deze zijn in te zien bij Het Grote Huis of stuur ons hierover een mail met je vraag.

Pedagogisch beleidsplan

Kinderen hebben een plek in een vaste groep met een aantal vaste juffen. Soms is dit niet zo. Dit hebben we expliciet beschreven. Ouders geven hier toestemming voor bij het kennismakingsgesprek.

Opvang buiten vaste stamgroep

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Zo wordt elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilig en Gezonde omgeving

 

Wanneer u wilt dat wij u kinderen medicijnen toedienen, dient u ons hiervoor toestemming te geven. 

Toestemmingsformulier gebruik medicijnen 

Voldoen aan de eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

Voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Het LRK-nummer is 223170963, vereist bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Algemene Voorwaarden Kinderopvang

Landelijk Registratienummer LRK

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u een landelijk registratienummer kinderopvang nodig. Voor Het Grote Huis is dat:

LRK-nummer BSO: 223170963

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing, lid van het bestuur, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij aan om jouw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Een van de vennoten neemt contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij de klachtenvrijbrief van de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2019

 

 

 

 

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen Het Grote Huis en De Vrije Speelklas. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 3 a 4 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leidster van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email of telefoon.

We zoeken nog versterking. Heb je zin en tijd om mee te doen, neem dan contact met ons op. Je kunt bij ons met al je vragen en opmerkingen!

Fleur en Winston (ouders met kinderen bij de Vrije Speelklas) via winstonvreden@gmail.com
&
Lisette (ouder met kinderen bij Het Grote Huis) via lisette@sansa-consult.org
Je kunt Lisette ook bereiken via 06-14 670 340

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen binnen Het Grote Huis.

De manier waarop wij met jullie gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement. 

Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@bsohetgrotehuis.nl

Privacy statement Het Grote Huis

  Wie zijn wij?

  De Sprank is de overkoepelende organisatie waaronder Het Grote Huis valt.

  Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Judith van El, Karin Rijpma, Esther Wilzing en Manon Wolfert. Zij vormen ook het vrijwillig bestuur van stichting de Vrije Speelklas en zijn betrokken ouders binnen de Vrije School Den Haag.

  Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.