articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Openingstijden en jaarplanner

 

Tijden voor halen en brengen

Vroege middag 12:30 tot 15:15
Late middag 14:45 tot 18:30
Hele middag 12:30 tot 18:30
Vakantiedagen, margedagen en studiedagen 08:00 tot 18:30

Maandag tot en met vrijdag tijdens schooldagen. Op woensdag verzorgen wij alleen een hele middag. Wij sluiten af om 18.30 uur. We zijn op studiedagen en vakantiedagen open vanaf 08:00 uur.

Bijzondere dagen 2023/2024 Het Grote Huis gesloten

Sprankdag                     ma 21-08                            
Eerste deel kerstvakantie ma 25-12 tot en met vr 01-01
Tweede paasdag ma 01-04
Koningsdag za 27-04
Hemelvaartsdag do  09-05
Tweede pinksterdag
Sprankdag
ma 20-05
vr 23-08

Studiedagen en bijzonderde dagen 2023/2024 Het Grote Huis open

StudieMIDDAG do 14-09 kleuters vanaf 12.30 vrij
Prinsjesdag di 19-09 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag ma 23-10 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag do 16-11 alle kinderen hele dag vrij
StudieMIDDAG di 21-11 kleuters vanaf 12.30 vrij
StudieMIDDAG ma 27-11 klas 1 /tm 6 vanaf 12.30 vrij
Sinterklaasviering ma 05-12 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
Kerstviering vr 22-12 alle kinderen vanaf 12.30 vrij
StudieMIDDAG do 11-01 klas 1 t/m 6 vanaf 12.30 vrij
StudieMIDDAG ma 15-01 kleuters hele vanaf 12.30 vrij
Studiedag vr 16-02 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag ma 26-02 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag ma 18-03 kleuters hele dag vrij
Studiedag do 28-03 alle kinderen hele dag vrij
Goede Vrijdag vr 29-03 alle kinderen hele dag vrij
StudieMIDDAG ma 8-04 klas 1 /tm 6 vanaf 12.30 vrij
Studiedag vr 26-04 alle kinderen hele dag vrij
Studiedag vr 17-05 alle kinderen hele dag vrij
StudieMIDDAG do 13-06 klas 1 /tm 6 vanaf 12.30 vrij
Laatste schooldag vr  07-07 kleuters vrij, klas 1 t/m 6 vanaf 11.00 vrij

Vakanties 2023/2024 Het Grote Huis open

Herfst                   16-10 tot en met 20-10
Kerst di 02-01 tot en met vr 05-01
Voorjaar 19-02 tot en met 23-02
Mei 29-04 tot en met 10-05
Zomer 15-07-2024 tot en met 22-08-2024

Beleid rondom ruilen, afmelden of aanvragen extra dag

Goed om te weten

Wij willen ouders ruimte bieden om flexibel om te gaan met hun uren tijdens het schooljaar. Die flexibiliteit zorgt er wel voor dat de administratieve kant niet per se eenvoudig is. Lees daarom goed hoe wij dit geregeld hebben:

 • Alleen als je een bevestiging hebt ontvangen van je ouderverzoek, hebben wij de wijziging opgenomen in onze administratie.
 • Ons beleid is zoals we het in principe willen doen; in geval van ‘nood’ kan er een andere afweging gemaakt worden – dit hangt af van de situatie.
 • Wij werken met een 48-weken contract, waarin 40 schoolweken en 8 vakantieweken zijn opgenomen. 
 • We rekenen met deze vakantieweken van eerste schooldag van een schooljaar tot eerste schooldag van het volgende schooljaar. Je hebt als ouder dus 8 vakantieweken waarbij je als je de vakantiedag(en) niet gebruikt en deze tijdig afmeldt, je deze op een later moment in het jaar kunt inzetten. De tabel hieronder is een richttabel. Door wijzigingen in het contract tijdens het jaar, kan het aantal dagen veranderen. 
Mijn kind komt 1 dag per week 8 vakantiedagen
Mijn kind komt 2 dagen per week 16 vakantiedagen
Mijn kind komt 3 dagen per week 24 vakantiedagen
Mijn kind komt 4 dagen per week 32 vakantiedagen
Mijn kind komt 5 dagen per weeek 40 vakantiedagen

In ons beleid lees je informatie over afmelden, ruilen en aanvragen van extra dagen.

 1. Wijzigen van de bezetting van je kind tijdens een gewone schooldag? Dit kan. Regel dit uiterlijk tot 12 uur de dag voordat je de wijziging wilt inzetten.
 2. Aanmelden voor een bijzondere dag of vakantiedag? Doe dit op de uiterste datum die in het overzicht hieronder achter de dag of de vakantie staat waar het om gaat. We vragen je ook om je kind af te melden als het niet komt op een van de dagen in onderstaande tabel. Meld je je kind niet af of aan, dan gaan we er vanuit dat je kind niet komt. Wij melden dan je kind af. In het geval van een vakantiedag, kun je een dag die jezelf niet tijdig hebt afgemeld, niet meer inzetten voor een extra dag elders in het schooljaar.
 3. Vakantiedag op een later moment inzetten? Meld je kind tijdig af - zie hiervoor de tabel hieronder. Je kunt de afgemelde dag dan op een later moment zelf weer inzetten met vermelding van de datum van afgemelde vakantiedag.
 4. Zie voor ons gehele beleid deze link:

Beleid afmelden, ruilen, extra dag, vakantie en bijzondere dagen

De tabel met uiterste data sturen wij ook mee met onze nieuwsbrieven om ouders te herinneren aan het af- en aanmelden.

Tabel deadlines af- en aanmelden

 

Tarieven 2024

           

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie lees ook:

Tarieven 2024 Het Grote Huis

Het Grote Huis streeft er naar dat alle kinderen bij ons kunnen komen. Mocht ons uurtarief daarin een belemmering zijn, dan willen we je vragen contact met ons op te nemen en samen te onderzoeken of er een passende oplossing voor jouw situatie mogelijk is.

Praktische informatie

Pedagogiek

In ons  pedagogisch beleidsplan staat de grondslag voor ons dagelijks werk met de kinderen beschreven. Het pedagogisch beleidsplan bevat veel bijlagen. Deze zijn in te zien bij Het Grote Huis of stuur ons hierover een mail met je vraag.

Pedagogisch beleidsplan

Kinderen hebben een plek in een vaste groep met een aantal vaste juffen. Soms is dit niet zo. Dit hebben we expliciet beschreven. Ouders geven hier toestemming voor bij het kennismakingsgesprek.

Opvang buiten vaste stamgroep

Veiligheid en gezondheid

Ons beleid over veiligheid en gezondheid is vastgelegd in duidelijke werkinstructies en afspraken. Samen met school houden we ook ontruimingsoefeningen.

Beleid Veilig en Gezonde omgeving

Wanneer u wilt dat wij u kinderen medicijnen toedienen, dient u ons hiervoor toestemming te geven. 

Toestemmingsformulier gebruik medicijnen 

Voldoen aan de eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de Gemeente Den Haag om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport

Landelijk Registratienummer LRK

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u een landelijk registratienummer kinderopvang nodig. Voor Het Grote Huis is dat:

LRK-nummer BSO: 223170963

Oudercommissie

De oudercommissie is een formele taak binnen De Vrije Speelklas en Het Grote Huis. Deze taak is wat ons betreft vooral meedenken vanuit het perspectief van de ouders. Wij ontmoeten het bestuur 2 a 3 keer per jaar om vervolgens dit perspectief met hen te bespreken. In principe hopen we dat jullie als ouder een goede relatie hebben met de leerkracht van de groep waar je kind in zit en zoveel mogelijk rechtstreeks zaken ter sprake zullen brengen. Maar we zijn er natuurlijk voor jullie. Dus als er dingen zijn om te delen, vragen of opmerkingen, tips en tops met betrekking tot de opvang van je kind, dan zijn wij van de oudercommissie te bereiken via email.

Commissieleden:

Voor BSO Het Grote Huis:

 • Caroline Piekhaar - carolinepiekhaar@hotmail.com

Voor de Vrije Speelklas: 

 

Hi ik ben Caroline,
Samen met Laurens heb ik twee kinderen, Rover en Raban. Ik houd van het strand en van reizen.
Rover zit in de 4e klas en Raban in de 1e klas. Hun vader Laurens heeft De Vrije School t/m de middelbare school doorlopen. Mijn eerste kennismaking met De Vrije School was de informatiebijeenkomst. Rover is in 2016 begonnen bij De Vrije Speelklas. Het ritme, de benadering, de warmte en de betrokkenheid van de leerkrachten hebben mij doen beseffen dat dit voor onze kinderen een mooie en veilige plek is om in op te groeien en zich te ontwikkelen.
Samen met Jaro vorm ik de oudercommissie van Het Grote Huis. Wij denken mee vanuit het perspectief van de ouders en adviseren over beleidswijzigingen. 
Wij zijn ook het aanspreekpunt voor ouders met vragen, suggesties en of zaken die men liever niet direct met de medewerkers wil bespreken. Mocht ik niet meteen een antwoord op je vraag hebben, dan zal ik mijn best doen om het uit te zoeken.

Klachtenregelement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen of meesters. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Esther Wilzing om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een goede oplossing leidt, vragen wij aan om jouw klacht schriftelijk bij ons in te dienen via sprank@de-sprank.nl. Een van de vennoten neemt contact met je op om opnieuw samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via het klachtenloket kinderopvang

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij de klachtenvrijcertificaat van de geschillencommissie.

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2023

 

 

 

 

Wie zijn wij?

De Sprank is de overkoepelende organisatie waaronder Het Grote Huis en de Vrije Speelklas vallen.

Beherende vennoten van de Sprank zijn Reinoud van Bemmelen, Glenn Baijer, Melissa Baijer, Lana Buffart, Susanne Dick, Judith van El, Sandrina Janssen, Lisa Kriener, Jolanda van Leeuwen, Edwige Pottier, Mattijn Roelofs, Karin Rijpma, Maartje van Tilborg, Andrea Toth, Mirjam Verdenius, Esther Wilzing, Manon Wolfert. Een aantal van hen is ook betrokken ouder binnen de Vrije School Den Haag.

Stille Vennoot binnen De Sprank CV is Stichting Sleipnir. Zij werkt als gemeenschappelijke stille vennoot, samen met ondernemers uit meerdere bedrijven zonder dat de individuele ondernemers privévermogen opbouwen. Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door Stichting Sleipnir en dient als voertuig voor de ondernemerscapaciteiten van de betrokken ondernemers. Op deze manier werken wij met deze bedrijven aan een economie die in sociaal opzicht op een gezonde leest is geschoeid.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met jullie gegevens om en gebruiken ze alleen voor ons werk: het bieden van een fijne plek voor jullie kinderen binnen Het Grote Huis.

De manier waarop wij met jullie gegevens omgaan hebben wij opgenomen in een privacy statement.

Mocht je vragen hebben over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een klacht hebben, dan kun je ons benaderen via administratie@bsohetgrotehuis.nl

Privacy statement Het Grote Huis

  Algemene voorwaarden

  Wij hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Het LRK-nummer is 223170963, vereist bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  Algemene Voorwaarden Kinderopvang