articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Ritme van de dag

De kinderen komen binnen

Er zijn twee momenten dat de kinderen naar Het Grote Huis komen. De jongste groep komt tussen half een en één uur en de oudste groep kinderen komt rond drie uur.

De kleuters worden in hun eigen klas opgehaald. De kinderen vanaf de eerste klas komen zelf naar Het Grote Huis. De kinderen die net in de eerste klas zitten, halen we de eerste tijd op om hen vertrouwd te maken met de nieuwe zelfstandigheid.

Samen aan tafel

De kinderen beginnen hun dag met de vaste groep en hun juf in hun eigen huis. Dat is tijdens de gezamenlijke maaltijd rond één uur. Met het drinken van sap en wat lekkers rond half vier is er weer een gezamenlijk moment, de kinderen die weer honger hebben krijgen nog een boterham. Dit zijn de vaste rustmomenten op een dag waar het voor de kinderen mogelijk is om met elkaar te delen wat er allemaal gebeurd en beleefd is.

Ruimte voor activiteiten

De rest van de dag is er ruimte voor vrij spel, huiswerk en het ondernemen van activiteiten. De vaste juf ondersteunt de kinderen bij het spelen en biedt activiteiten aan wanneer dat nodig is. Ook helpt ze de kinderen met het uitvoeren van de plannen waar de kinderen zelf mee komen, zoals het bouwen van een hut en het naaien van een bewaarzakje omdat er een mooie steen is gevonden. De kinderen mogen  “op bezoek”  bij een vriendje of vriendinnetje in een andere groep. Wel overleggen we dat eerst met elkaar.

Afwisseling van rust en beweging

Tijdens de dag letten we op de afwisseling van rustige momenten en actieve momenten. Dit doen we door binnen en buitenspel, druk en rustig spel, voorlezen, tekenen, schilderen of boetseren, op hun eigen momenten aan bod te laten komen.

Samen het huis verzorgen

Naast het ondersteunen van de kinderen, doen de juffen licht huishoudelijk werk, zoals afwassen, schoonmaken, opruimen, het verzorgen van de maaltijden, werken in de tuin en vegen het plein. Zo ervaren de kinderen dat het verzorgen van de maaltijden en leefruimte onderdeel is van het dagelijks leven, net als thuis. Ook de kinderen hebben een rol in de verzorging van de leefomgeving en helpen mee.

De kinderen gaan naar huis

Er zijn twee ophaalmomenten bij Het Grote Huis. Rond drie uur, wanneer het kind een vroege middag komt en rond zes uur wanneer een kind een hele, of late middag komt. Op deze momenten vertelt de juf aan de ouders hoe de dag verlopen is.