articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

De Werkplaats

Voor wie is de werkplaats?

De werkplaats is voor kinderen vanaf de vierde klas (groep 6) die aan de slag willen om mooie en slimme dingen te maken en lekker bezig te zijn met handvaardigheid en techniek.

We werken met verschillende technieken zoals; houtsnijden, schaven, schuren, beitelen, boren, zagen, lijmen spijkeren enzovoorts. Er zal in de loop van het schooljaar aan verschillende projecten worden gewerkt. Denk aan dingen die kunnen rijden, varen of vliegen of bijvoorbeeld aan een vogeltje snijden van hout. Het zijn gestructureerde projecten met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit van de kinderen.

Wie begeleidt dit?

Leuk dat je het vraagt! Mijn naam is Mattijn Roelofs. Sinds vier jaar werk ik binnen De Sprank als pedagogisch medewerker bij BSO Het Grote Huis met kinderen tussen de vier en 12 jaar. Veel van het speelgoed en meubilair bij de BSO wordt door mij gerepareerd. Vóór mijn opvangleven heb ik onder andere een jaar industrieel ontwerpen gestudeerd en eigenlijk ben ik al zo lang als ik me herinner bezig met het maken van (meestal) mooie dingen.

Als kind doopte ik mijn knuffels om tot parachutisten en astronauten en liet ik ze aan zelfgemaakt parachutes uit het raam naar beneden dwarrelen… met wisselend succes.

Ik stel me zo voor dat er meer kinderen zijn die, net als ik, met hun eigen handen iets willen maken en uitproberen of het werkt. Ik verheug me erop hen de hulp te bieden die ik als kind regelmatig goed had kunnen gebruiken.

Tijden

Vanaf 1 maart 2024 op elke vrijdagmiddag
In de schoolvakanties zijn we gesloten.

Dagindeling

We starten om 14.50. Er wordt door ons een kleine broodmaaltijd verzorgd voor we aan het werk gaan. We nemen even pauze rond 16.30, aan het einde van de middag ruimen we samen op en om 18.00 is het tijd om naar huis te gaan.

Tarieven

De Werkplaats is een onderdeel van De Sprank en Het Grote Huis en daarmee kinderopvang. Dit betekent dat ouders die hun kind aanmelden voor De Werkplaats in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag (KOT).

Omdat de hoogte van de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, is het bedrag dat dat betaald wordt per maand per persoon verschillend. Het basistarief is echter hetzelfde als voor de buitenschoolse opvang (zie https://www.bsohetgrotehuis.nl/article/1/415_Tarieven_2024) en is inclusief maaltijd en materiaal.

Het contract is voor veertig weken (elke vrijdag behalve in de schoolvakanties) en opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Aanmelden

Aanmelden kan middels de onderstaande link.

LET OP: Vul in bij -toelichting- dat het een inschrijving voor De Werkplaats betreft. Dan weet de administratie dat uw kind niet op een van de andere groepen ingedeeld moet worden.

Met de informatie van de inschrijving kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Aanmeldformulier