articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Hoe en wat in het Buitenhuis

Het Buitenhuis organiseert buitenschoolse activiteiten. De Sprank verzorgt de administratie en Het Grote Huis zorgt indien nodig opvang voor aanvang van een activiteit. De activiteit zelf wordt geleid door professionals, zoals muzikanten, dirigenten of kunstenaars.

Aanmelding

Als je je kind voor het eerst wilt aanmelden voor een activiteit dan kan dat via deze aanmeld-link - die brengt je naar een elektronisch aanmeldformulier.
Er worden op het formulier een aantal stamgegevens als naam (email)adres en rekeningnummer gevraagd en bij ‘toelichting’ kun je aangeven om welke activiteit het gaat.

Al eerder deelgenomen?

Mocht je kind al eerder hebben deelgenomen aan een activiteit bij het Buiten Huis dan staan jullie gegevens al in ons systeem en volstaat een mail naar buitenhuis@bsohetgrotehuis.nl.

Broertje of zusje wil zich aanmelden?

Mocht een van je kinderen al eerder hebben deelgenomen aan een activiteit en wil je nu een nieuw kind aanmelden, dan gaat dat via de ouderlogin: daar vind je onder ‘stamgegevens’ rechtsonder een link ‘registratie extra kind’. Je kunt naar de ouderlogin via deze link.

Verwerking aanmelding

Na verzending van het formulier krijg je een bevestiging dat je aanmelding is ontvangen. Als de gegevens zijn verwerkt, ontvang je vervolgens een email voor toegang tot de ouderlogin. Tot slot ontvang je een mail voor het (elektronisch) accepteren van het contract in de ouderlogin.
Mocht er onverhoopt geen plek meer zijn bij de aangevraagde activiteit, dan ontvang je daarover bericht.

Betaling via automatische incasso

De betaling van de activiteiten gaat per automatische incasso die vooraf plaatsvindt. Het bedrag voor de gehele periode in een keer geïncasseerd, tenzij anders vermeld staat.

Je ontvangt voorafgaand aan de incasso een factuur waarop de activiteit en het bedrag vermeld staan en de maand waarin de incasso verricht zal worden.

Meer informatie

Mocht je vragen over de activiteit hebben, dan vind je contactgegevens bij de betreffende activiteit, heb je vragen van administratieve aard, dan kun je contact opnemen met Karin Rijpma via buitenhuis@bsohetgrotehuis.nl