articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Ouderlogin

Via de ouderlogin kun je voor Het Grote huis wijzigingen doorgeven. Hieronder lees je vooral de praktische informatie hoe je dit doet. De afspraken over ruilen, afmelden en aanvragen van extra dagen lees je in

Beleid afmelden, ruilen en aanvragen extra dag

 • Extra dagen of te ruilen dagen kun je aanvragen tot 12.00 uur in de middag vóór de aan te vragen dag.
 • Wanneer je in een vakantie een dag ruilt of een extra dag inzet moet je dit een week vóór de start van die vakantie aanvragen.

Mogelijkheden van de ouderlogin

 • aanmelden van een volgend kind in je gezin (via stamgegevens; rechtsboven: registratie extra kind)
 • inzien en wijzigen stamgegevens
 • digitaal accepteren contract
 • inzien facturen en jaaroverzichten
 • aanvragen incidentele wijzigingen bv. afmelden, aanvragen extra dag, dag ruilen

Hoe meld je een kind af?

- ga naar “wijziging aanvragen”
- klik op betreffende dag
- klik op “afmelding”
- vermeld graag een reden
- klik op opslaan

Hoe vraag je een extra dag(deel) aan?

 • Extra dagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur in de middag vóór de aan te vragen dag.
 • Extra dagen aanvragen in een vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.
 • Wijzig in je aanvraag nooit de groep.
 • Als het een dag betreft waarop je kind normaal niet komt:

- ga naar “wijziging aanvragen”
- klik op de gewenste dag
- kies tijdspad
* bij gewone dag is dat 12.30-15.00, 15.00-18.00 of 12.30-18.00 uur
* bij studie/marge/vakantiedag is dat het tijdspad 8.00-18.00 uur
- zet bij je aanvraag in het vakje “opm.” de vermelding EXTRA dag
- klik op opslaan

 • Als het een uitbreiding betreft van een plaatsing die er al staat op die dag:

- ga naar “wijziging aanvragen”
- klik op de gewenst dag
- je kunt nu in geval van uitbreiding kiezen voor “extra opvang” of “wijzig opvang”
- kies het aanvullende pad cq geef een nieuw verlengd tijdspad aan
- plaats eventueel opmerking
- klik op opslaan

Hoe kun je een dag ruilen?

 • Ruildagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur in de middag vóór de te ruilen dag.
 • Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van 2 weken voor of 2 weken na de te ruilen dag.
 • Een dag ruilen in een vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie worden aangevraagd.

- ga naar “wijziging aanvragen”
- klik op de dag dat je kind geplaatst staat en die je wilt ruilen voor een andere dag
- kies de datum waarnaar je de plaatsing wilt verschuiven
- plaats eventueel opmerking
- klik op opslaan

Na indienen van de wijzigingsaanvraag krijg je een bevestigingsmail van je aanvraag. Nadat de aanvraag is verwerkt krijg je nogmaals een mail – nu met informatie of de wijziging is geaccepteerd (of geweigerd – bv bij verzoek extra plaatsing als er geen plaats is)

Structurele wijzigingen

Verzoeken om structurele wijzigingen in het contract, zoals structureel een dag erbij of er af, of beëindiging of verlenging van het contract, graag versturen naar administratie@bsohetgrotehuis.nl