articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Bij ons in het Grote Huis

In Het Grote Huis creëren we een leefruimte waarin kinderen tot hun recht komen binnen het geheel van de groep. We geven dit idee vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We zien ze, luisteren naar hun verhalen, voelen aan wat ze nodig hebben en verzorgen zo met elkaar een tweede thuis. We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en de Vrije Scholen.

Om voor kinderen en ouders een goede kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we vaste leidsters op de groepen, zorgen we voor extra aanbod voor de oudere kinderen en zijn we naast alle schoolvakanties ook de hele zomervakantie open.

Vrije tijd 

De tijd die kinderen bij Het Grote Huis doorbrengen is vrije tijd, dus zelf kunnen kiezen en geen prestatie hoeven leveren. We geven kinderen de kans om hun eigen fantasie te gebruiken, zichzelf te vermaken en activiteiten vorm te geven. Wij worden enthousiast wanneer we leuke activiteiten ondernemen met de kinderen in verschillende leeftijden. We willen bijvoorbeeld graag in de tuin werken, koken in de grote keuken van het naastliggende verzorgingshuis Oldeslo, de duinen verkennen, of een pijl en boog maken van zelf gevonden stokken. Maar vooral ruimte voor lekker vrij spelen en van daaruit plannen van de kinderen mee helpen uitvoeren.

 

De Huizen

Voor kinderen is het fijn om hun eigen juf goed te kennen en ook te merken dat de juf jou goed kent. Daarom heeft elke groep een vaste juf op een vaste dag. 

Binnen Het Grote Huis zijn de verschillende lokalen kleine huizen waarin we elk kind dat bij ons komt, een eigen thuis kunnen bieden. We zijn ons er van bewust dat kinderen van vier andere behoeften hebben dan kinderen van twaalf. Om daar goed rekening mee te kunnen houden delen we de groepen naar leeftijd in.

Het Boshuis, Het Duinhuis en Het Strandhuis en Het Kleine Huis in het Bos

Voor kleuters, 1ste en 2de klassers (4-7 jaar)

Het Boshuis, Het Duinhuis en het Strandhuis zijn onze binnengroepen. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat het mogelijk is om een rustige plek op te zoeken, maar ook drukker spel kan een plaats krijgen. Buiten de maaltijden om is het mogelijk voor de kinderen om vriendjes en vriendinnetjes op te zoeken in een andere ruimte, de gang of het plein buiten.

Het Kleine Huis in het Bos is de plek waar de kinderen buiten zijn. Zij kunnen daar van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

De Boomhut en Het Struinhuis en Het Veldhuis

Voor de oudste kinderen, derde tot en met zesde klas (8-12 jaar)

Voor de grotere kinderen hebben we een eigen lokaal, De Boomhut. Het is belangrijk om een eigen plek te hebben om bijvoorbeeld rustig huiswerk te kunnen maken. Ook kunnen zij buiten de maaltijden om broertjes en zusjes buiten de eigen groep opzoeken en spelen op het grote plein voor de school.

Het Struinhuis en het Veldhuis zijn buitengroepen op dinsdag en donderdag. De dagen dat zij naar deze groepen gaan zijn ze buiten en kunnen van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

Het Kunsthuis

Voor kinderen vanuit alle groepen. Kleuters tot en met zesde klas (4-12 jaar)

In het Kunsthuis wordt op de woensdagmiddag voor kinderen van 4 tot en met 12 een prachtige kunstzinnige middag georganiseerd. Na het Kunsthuis kan een kind eventueel weer terugstromen naar zijn vaste groep.

Groepsgrootte

Een groep zal nooit groter zijn dan wat past in de verhouding beroepskrachtkindratio. De maximale groepsgrootte met één medewerker is daarmee 10 tot 12 kinderen, met twee medewerkers is deze 20 tot 24 kinderen – afhankelijk van de leeftijdsopbouw. Het totaal van het aantal kinderen binnen Het Grote Huis zal nooit groter dan 120 kinderen per dag.

Daarbij zien we een jaarlijkse cyclus binnen de groepsgrootte waarbij de groepen met de jongste kinderen in de loop van het jaar groter worden, doordat er nieuwe kleuters instromen en de groepen met de oudste kinderen juist kleiner worden doordat zij uitstromen omdat zij stoppen met de BSO.

We streven ernaar om in een groep met twee pedagogisch medewerkers niet meer dan 16 kinderen te plaatsen. Mocht er een aanvraag zijn voor meer kinderen, dan wordt dit besproken met de pedagogisch medewerkers en kijken we naar de groepsdynamiek.

Welke juf/meester in welk huis

Algemeen

Wij werken met gediplomeerde medewerkers volgens de wettelijke eisen. Daarnaast werken wij soms met pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij staan altijd als tweede  op de groep, naast een gediplomeerde medewerker. 

Hieronder volgt het basisrooster per huis per dag. Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen pedagogsich medewerkers passen wij dit schema aan.

Het Boshuis

maandag Zibah & Esther
dinsdag Zibah Esther 
woensdag   
donderdag Zibah & Esther
vrijdag Zibah / Esther                              

 

Het Duinhuis

maandag Marijke & Sandrina
dinsdag Kayleigh & Marijke                    
woensdag  
donderdag Kayleigh
vrijdag KayleighEva

Het Strandhuis

maandag Eva
dinsdag Eva & Lisa
woensdag
12.30-18.30
Kayleigh & Sandrina
donderdag Eva & Lisa                                 
vrijdag Lisa vroege middag                       

De Boomhut

maandag     Mattijn Dymphna
dinsdag Mattijn & Dymphna
woensdag  
donderdag Mattijn & Dymphna
vrijdag Glenn hele middag, Lisa late middag

Het Struinhuis

dinsdag Gaby & Glenn                            
donderdag Gaby & Glenn  

Het Veldhuis

dinsdag Jolanda                        

Het Huisje in het Bos

dinsdag Susanne & Sandrina.               
donderdag Susanne

Soms opvang in een ander huis

Het Grote Huis werkt met vaste medewerkers en vaste groepen. Dit zorgt voor helderheid en rust bij de kinderen. Ook werken wij met vaste invallers. Tijdens de opvang hanteren wij op bepaalde momenten opendeurenbeleid zodat kinderen ook bij andere groepen kunnen gaan spelen. Soms eten zij ook wel eens mee in een andere groep dan hun stamgroep.

Er zijn echter dagen dat het uitgangspunt vaste medewerkers en vaste groepen een meer flexibele vorm heeft. Dit is op de woensdag en vrijdag tijdens schoolweken en op vakantiedagen en bijzondere dagen, wanneer er minder kinderen zijn en de groepen meer wisselen. Onze uitgangspunten staan vermeld in het onderstaande document. Hiervoor geven ouders toestemming bij het welkomsgesprek of bij een incindentele wijziging.

Opvang buiten vaste stamgroep

 

Wanneer jouw kind gaat beginnen

Wennen 

Voor kinderen die voor het eerst in een nieuwe groep komen is het belangrijk om de tijd te krijgen zich vertrouwd te voelen met de juffen en andere kinderen. Voor ieder kind is dit anders.

De juf van het huis waar jouw kind komt, neemt contact met je op om een afspraak te maken voor een welkomstgesprek. In dit gesprek maken de juf en de ouders onder meer afspraken over het wennen.

Het is altijd mogelijk om voor de start van jouw kind een kijkje te komen nemen om te zien hoe het er in Het Grote Huis aan toe gaat. Maak hiervoor wel een afspraak.

Ritme van de dag

De kinderen komen binnen

Er zijn twee momenten dat de kinderen naar Het Grote Huis komen. De jongste groep komt tussen half een en één uur en de oudste groep kinderen komt rond drie uur.

De kleuters worden in hun eigen klas opgehaald. De kinderen vanaf de eerste klas komen zelf naar Het Grote Huis. De kinderen die net in de eerste klas zitten, halen we de eerste tijd op om hen vertrouwd te maken met de nieuwe zelfstandigheid.

Samen aan tafel

De kinderen beginnen hun dag met de vaste groep en hun juf in hun eigen huis. Dat is tijdens de gezamenlijke maaltijd rond één uur. Met het drinken van sap en wat lekkers rond half vier is er weer een gezamenlijk moment, de kinderen die weer honger hebben krijgen nog een boterham. Dit zijn de vaste rustmomenten op een dag waar het voor de kinderen mogelijk is om met elkaar te delen wat er allemaal gebeurd en beleefd is.

Ruimte voor activiteiten

De rest van de dag is er ruimte voor vrij spel, huiswerk en het ondernemen van activiteiten. De vaste juf ondersteunt de kinderen bij het spelen en biedt activiteiten aan wanneer dat nodig is. Ook helpt ze de kinderen met het uitvoeren van de plannen waar de kinderen zelf mee komen, zoals het bouwen van een hut en het naaien van een bewaarzakje omdat er een mooie steen is gevonden. De kinderen mogen  “op bezoek”  bij een vriendje of vriendinnetje in een andere groep. Wel overleggen we dat eerst met elkaar.

Afwisseling van rust en beweging

Tijdens de dag letten we op de afwisseling van rustige momenten en actieve momenten. Dit doen we door binnen en buitenspel, druk en rustig spel, voorlezen, tekenen, schilderen of boetseren, op hun eigen momenten aan bod te laten komen.

Samen het huis verzorgen

Naast het ondersteunen van de kinderen, doen de juffen licht huishoudelijk werk, zoals afwassen, schoonmaken, opruimen, het verzorgen van de maaltijden, werken in de tuin en vegen het plein. Zo ervaren de kinderen dat het verzorgen van de maaltijden en leefruimte onderdeel is van het dagelijks leven, net als thuis. Ook de kinderen hebben een rol in de verzorging van de leefomgeving en helpen mee.

De kinderen gaan naar huis

Er zijn twee ophaalmomenten bij Het Grote Huis. Rond drie uur, wanneer het kind een vroege middag komt en rond zes uur wanneer een kind een hele, of late middag komt. Op deze momenten vertelt de juf aan de ouders hoe de dag verlopen is.

Ritme van het jaar

De kinderen beleven aan de hand van de jaarfeesten het ritme van het jaar, van herfst naar winter, van lente naar zomer, zo ervaren ze dat ieder seizoen zijn eigen unieke waarde heeft. Op de Vrije School worden de jaarfeesten uitgebreid gevierd. In Het Grote Huis worden deze feesten doorgedragen. Dit maken we zichtbaar in de verzorging van de jaartafel, de op de jaarfeesten geinspireerde activiteiten en speciale lekkernijen.