articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Bij ons in het Grote Huis

In Het Grote Huis creëren we een leefruimte waarin kinderen tot hun recht komen binnen het geheel van de groep. We geven dit idee vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind. We zien ze, luisteren naar hun verhalen, voelen aan wat ze nodig hebben en verzorgen zo met elkaar een tweede thuis. We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en de Vrije Scholen.

Om voor kinderen en ouders een goede kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we vaste leidsters op de groepen, zorgen we voor extra aanbod voor de oudere kinderen en zijn we naast alle schoolvakanties ook de hele zomervakantie open.

Vrije tijd 

De tijd die kinderen bij Het Grote Huis doorbrengen is vrije tijd, dus zelf kunnen kiezen en geen prestatie hoeven leveren. We geven kinderen de kans om hun eigen fantasie te gebruiken, zichzelf te vermaken en activiteiten vorm te geven. Wij worden enthousiast wanneer we leuke activiteiten ondernemen met de kinderen in verschillende leeftijden. We willen bijvoorbeeld graag in de tuin werken, koken in de grote keuken van het naastliggende verzorgingshuis Oldeslo, de duinen verkennen, of een pijl en boog maken van zelf gevonden stokken. Maar vooral ruimte voor lekker vrij spelen en van daaruit plannen van de kinderen mee helpen uitvoeren.

 

De Huizen

Voor kinderen is het fijn om hun eigen juf goed te kennen en ook te merken dat de juf jou goed kent. Daarom heeft elke groep een vaste juf op een vaste dag. In elk van onze ruimtes kunnen maximaal 20 kinderen spelen met minimaal 1 juf voor 10 kinderen.

Binnen Het Grote Huis zijn de verschillende lokalen kleine huizen waarin we elk kind dat bij ons komt, een eigen thuis kunnen bieden. We zijn ons er van bewust dat kinderen van vier andere behoeften hebben dan kinderen van twaalf. Om daar goed rekening mee te kunnen houden delen we de groepen naar leeftijd in.

Het Boshuis, Het Duinhuis en Het Strandhuis en Het Kleine Huis in het Bos

Voor kleuters, 1ste en 2de klassers

Het Boshuis, Het Duinhuis en Het Strandhuis worden in de ochtend bewoond door de peuterklassen. Deze ruimtes zijn zo ingericht dat het mogelijk is om een rustige plek op te zoeken, maar ook drukker spel een plaats kan krijgen. Buiten de maaltijden om is het mogelijk voor de kinderen om vriendjes en vriendinnetjes op te zoeken in een andere ruimte, de gang of het plein buiten.

Het Kleine Huis in het Bos is de plek waar de kinderen buiten zijn. De dagen dat zij hier zijn ze buiten en kunnen van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

De Boomhut en Het Struinhuis

Voor de oudste kinderen, derde tot en met zesde klas.

Voor de grotere kinderen hebben we een eigen lokaal, De Boomhut. Het is  belangrijk om een eigen plek te hebben om bijvoorbeeld rustig huiswerk te kunnen maken. Ook kunnen zij buiten de maaltijden om broertjes en zusjes buiten de eigen groep opzoeken en spelen op het grote plein voor de school.

Het struinhuis is de plek waar de kinderen buiten zijn. De dagen dat zij hier zijn ze buiten en kunnen van alles ondernemen. Zij hebben een vaste schuilplek voor heel slecht weer.

Welke juf/meester in welk huis

Algemeen

De beroepskrachtkindratio bij Het Grote Huis hangt af van de leeftijd van het kind. Wij hanteren drie leeftijdsgroepen:

  • Bij een groep jonge kinderen (4-6 jaar) mag er een medewerker op een groep van 10 kinderen.
  • Bij een groep oudere kinderen (7-12 jaar) mag er een medewerker op een groep van 12 kinderen.
  • Bij een gemengde groep kinderen (4-13 jaar) mag er een medewerker op een groep van 11 kinderen.

Wij hanteren een basisgroepsgrootte 20 kinderen met daarbij 2 pedagogisch medewerkers. Dit noemen wij een huis. Het Grote Huis heeft vaste medewerkers  per huis (stamgroep). Daarnaast werken wij soms met pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij staan altijd als tweede  op de groep, naast een gediplomeerde medewerker. Soms kan de groepsgrootte groter zijn dan 20 kinderen, maar niet meer dan het aantal kinderen dat door 2 medewerkers opgevangen mag worden. De maximale grootte hangt dan af van de leeftijd van de kinderen.

Hieronder volgt het basisrooster per huis per dag. Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen pedagogsich medewerkers passen wij dit schema aan.

Het Boshuis

maandag Zibah hele middag, Esther hele middag, Josine late middag
dinsdag Zibah hele middag, Esther late middag, Josine late middag
woensdag     
donderdag Zibah hele middag, Esther late middag, Josine late middag
vrijdag Esther late middag, Josine late middag

Het Duinhuis

maandag Marijke hele middag, Andrea late middag
dinsdag Marijke hele middag, Kayleigh hele middag
woensdag Kayleigh hele middag
donderdag Kayleigh hele middag, Andrea hele middag
vrijdag Kayleigh hele middag 

Het Strandhuis

maandag Glenn vroege middag, Lisa late middag
dinsdag Zuzana hele middag, Lisa late middag
woensdag Zuzana hele middag
donderdag Zuzana hele middag, Lisa late middag
vrijdag Glenn vroege middag, Lisa late middag

De Boomhut

maandag     Mattijn late middag, Dymphna late middag
dinsdag Mattijn late middag, Dymphna late middag
woensdag  
donderdag Mattijn late middag, Dymphna late middag
vrijdag Mattijn late middag

Het Struinhuis

dinsdag Gaby late middag, Glenn late middag  
donderdag Gaby late middag, Glenn late middag  

Het Veldhuis

dinsdag Jolanda late middag            

Het Kleine Huis in het Bos

dinsdag Marieke late middag, Lana late middag
donderdag Marieke late middag, Lana late middag

Soms opvang in een ander huis

Het Grote Huis werkt met vaste medewerkers en vaste groepen. Dit zorgt voor helderheid en rust bij de kinderen. Ook werken wij met vaste invallers. Tijdens de opvang hanteren wij op bepaalde momenten opendeurenbeleid zodat kinderen ook bij andere groepen kunnen gaan spelen. Soms eten zij ook wel eens mee in een andere groep dan hun stamgroep.

Er zijn echter dagen dat het uitgangspunt vaste medewerkers en vaste groepen een meer flexibele vorm heeft. Dit is op de woensdag en vrijdag tijdens schoolweken en op vakantiedagen en bijzondere dagen, wanneer er minder kinderen zijn en de groepen meer wisselen. Onze uitgangspunten staan vermeld in het onderstaande document. Hiervoor geven ouders toestemming bij het welkomsgesprek of bij een incindentele wijziging.

Opvang buiten vaste stamgroep

 

Wanneer jouw kind gaat beginnen

Wennen 

Voor kinderen die voor het eerst in een nieuwe groep komen is het belangrijk om de tijd te krijgen zich vertrouwd te voelen met de juffen en andere kinderen. Voor ieder kind is dit anders.

De juf van het huis waar jouw kind komt, neemt contact met je op om een afspraak te maken voor een welkomstgesprek. In dit gesprek maken de juf en de ouders onder meer afspraken over het wennen.

Het is altijd mogelijk om voor de start van jouw kind een kijkje te komen nemen om te zien hoe het er in Het Grote Huis aan toe gaat. Maak hiervoor wel een afspraak.

Ritme van de dag

De kinderen komen binnen

Er zijn twee momenten dat de kinderen naar Het Grote Huis komen. De jongste groep komt tussen half een en één uur en de oudste groep kinderen komt rond drie uur.

De kleuters worden in hun eigen klas opgehaald. De kinderen vanaf de eerste klas komen zelf naar Het Grote Huis. De kinderen die net in de eerste klas zitten, halen we de eerste tijd op om hen vertrouwd te maken met de nieuwe zelfstandigheid.

Samen aan tafel

De kinderen beginnen hun dag met de vaste groep en hun juf in hun eigen huis. Dat is tijdens de gezamenlijke maaltijd rond één uur. Met het drinken van sap en wat lekkers rond half vier is er weer een gezamenlijk moment, de kinderen die weer honger hebben krijgen nog een boterham. Dit zijn de vaste rustmomenten op een dag waar het voor de kinderen mogelijk is om met elkaar te delen wat er allemaal gebeurd en beleefd is.

Ruimte voor activiteiten

De rest van de dag is er ruimte voor vrij spel, huiswerk en het ondernemen van activiteiten. De vaste juf ondersteunt de kinderen bij het spelen en biedt activiteiten aan wanneer dat nodig is. Ook helpt ze de kinderen met het uitvoeren van de plannen waar de kinderen zelf mee komen, zoals het bouwen van een hut en het naaien van een bewaarzakje omdat er een mooie steen is gevonden. De kinderen mogen  “op bezoek”  bij een vriendje of vriendinnetje in een andere groep. Wel overleggen we dat eerst met elkaar.

Afwisseling van rust en beweging

Tijdens de dag letten we op de afwisseling van rustige momenten en actieve momenten. Dit doen we door binnen en buitenspel, druk en rustig spel, voorlezen, tekenen, schilderen of boetseren, op hun eigen momenten aan bod te laten komen.

Samen het huis verzorgen

Naast het ondersteunen van de kinderen, doen de juffen licht huishoudelijk werk, zoals afwassen, schoonmaken, opruimen, het verzorgen van de maaltijden, werken in de tuin en vegen het plein. Zo ervaren de kinderen dat het verzorgen van de maaltijden en leefruimte onderdeel is van het dagelijks leven, net als thuis. Ook de kinderen hebben een rol in de verzorging van de leefomgeving en helpen mee.

De kinderen gaan naar huis

Er zijn twee ophaalmomenten bij Het Grote Huis. Rond drie uur, wanneer het kind een vroege middag komt en rond zes uur wanneer een kind een hele, of late middag komt. Op deze momenten vertelt de juf aan de ouders hoe de dag verlopen is.

Ritme van het jaar

De kinderen beleven aan de hand van de jaarfeesten het ritme van het jaar, van herfst naar winter, van lente naar zomer, zo ervaren ze dat ieder seizoen zijn eigen unieke waarde heeft. Op de Vrije School worden de jaarfeesten uitgebreid gevierd. In Het Grote Huis worden deze feesten doorgedragen. Dit maken we zichtbaar in de verzorging van de jaartafel, de op de jaarfeesten geinspireerde activiteiten en speciale lekkernijen.