articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

Welkom bij ons op Het Grote Huis, buitenschoolse opvang bij De Vrije School Den Haag.

Open voor noodopvang!

De kinderopvang is dicht als maatregel tegen de bestrijding van het Coronavirus. Het Grote Huis is daarom vanaf woensdag 16 december 2020. 

Wel bieden wij noodopvang. 

Als je behoefte hebt aan opvang kun je je kind aanmelden via de ouderlogin https://auth.kovnet.nl/signin of de KOVnet app. Wij vragen je om voor iedere dag dat je wilt dat je kind komt, het kind aan te melden. Doe dit uiterlijk voor 12 uur de dag ervoor. 

Via deze link kun je meer lezen over de afspraken die gelden binnen Het Grote Huis.

Hier staan we voor

Een plek waar we willen dat ‘je mag zijn en worden wie je bent’. 

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een leefruimte, een gemeenschap, creëren waarin ieder tot zijn recht kan komen binnen het geheel. We geven deze visie vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind.

We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. Naast de pedagogische visie delen we met de Vrije School Den Haag ook het gebouw en is er een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.