Articles @ bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welke juf in welk huis

Algemeen

De beroepskrachtkindratio in een buitenchoolse opvang is 1 op 10. Er mogen maximaal 20 kinderen in de groep. Dit noemen wij een huis. Het Grote Huis heeft vaste leidsters per stamgroep. Daarnaast werken wij soms met pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij staan altijd als tweede leidster op de groep, naast een gediplomeerde leidster. Hieronder volgt het basisrooster per huis per dag. Bij wijzigingen in de vaste verdeling tussen leidsters passen wij dit schema aan.

Het Boshuis

maandag Zibah hele middag, Sylvia hele middag
dinsdag Zibah hele middag en Corine hele middag
woensdag  
donderdag Zibah hele middag en Corine hele middag
vrijdag Corine hele middag

Het Duinhuis

maandag Zuzana hele middag en Andrea hele middag
dinsdag Zuzana hele middag en Andrea hele middag
woensdag Zuzana hele middag 
donderdag Margje hele middag en Andrea hele middag
vrijdag Margje hele middag en Maartje vroege middag

Het Strandhuis

maandag Mirjam vroege middag en Sandrina hele middag
dinsdag Mirjam hele middag en Esther hele middag
woensdag Mirjam hele middag
donderdag Sandrina hele middag en  Esther hele middag
vrijdag Mirjam hele middag en Esther hele middag

De Boomhut Binnen

maandag Thea late middag 
dinsdag Thea late middag en Maartje late middag
woensdag  
donderdag Thea late middag en Sylvia late middag
vrijdag  

De Boomhut Buiten

maandag Margje late middag en Jeannette (vrijwilliger)
dinsdag Margje late middag en Gaby late middag
woensdag  
donderdag Gaby late middag
vrijdag  

Het Kleine Huis in het Bos (maximqql 16 kinderen)

maandag  
dinsdag Stephanie late middag en Sandrina late middag
woensdag  
donderdag Stephanie late middag en Lana late middag
vrijdag  

Dit zijn (een deel van) de juffen van Het Grote Huis

Soms opvang in een ander huis

Ons uitgangspunt is dat kinderen een vast huis hebben met vaste juffen. Sommige dagen is dat niet zo. Bij vakanties en bijzondere dagen kan dit afwijken. Ook wanneer ouders een extra dag voor hun kind aanvragen, maar het eigen huis van het kind al vol is, kan het kind komen, maar dan niet in het eigen huis. Dit melden wij iedere keer dat dit aan de hand is.

Opvang buiten vaste stamgroep